Usluge

Administrativne usluge

¤ Izrada svih akata poduzeća (sporazuma, ugovora, odluka, očitovanja, pravilnika)
¤ Usklađenje Vašeg poslovanja sa važećim propisima
¤ Rad na prevenciji inspekcijskog kažnjavanja i prekršajnih postupaka
¤ Izvansudska naplata kritičnih potraživanja

Organizacija i menadžment

¤ Suradnja na izradi i provođenju strategija i planova u svrhu razvoja poslovanja
¤ Utvrđivanje i otklanjanje propusta u Vašem poslovanju u cilju smanjenja gubitaka
¤ Procjena i izrada smjernica oko upravljanja krizom i rizicima u poslovanju
¤ Provedba tehnika za povećanje zadovoljstva i lojalnosti Vaših kupaca

Ljudski potencijali (kadrovski poslovi)

¤ Provedba važećih tehnika pri selekciji kandidata i odabiru zaposlenika
¤ Podizanje učinkovitosti i utvrđivanje odgovornosti zaposlenih za kvalitetu rada
¤ Izrada sistematizacija i pravilnika te suradnja oko unutarnje organizacije tvrtke
¤ Izrada plana i provedba reorganizacije te strateško zapošljavanje

Komercijalne i tehničke usluge

¤ Analiza konkurencije i pronalazak novih tržišta
¤ Izrada tehničke dokumentacije koja prati robu (izjave o svojstvima i deklaracije)
¤ Podrška oko utvrđenja legalnog vođenja logistike i transporta
¤ Podrška oko utvrđenja legalnog selektiranja i odlaganja ambalaže i otpada

Objašnjenje

Ovdje su navedene samo najvažnije poslovno-administrativne usluge podjeljene po grupama. Odraditi ćemo za Vas svaki poslovno-administrativni posao koji je u domeni našeg poslovanja a koji je Vama potrebno odraditi. Svaki korisnik naših usluga dogovara i ugovara usluge koje mu treba obavljati. Jamčimo Vam za kvalitetu našeg rada. Kontaktirajte nas odmah!