Treba li mi restrukturiranje tvrtke?

No thanks! We too busy

Globalnom krizom, ali i recesijom u Hrvatskoj, brojne tvrtke našle su se u manjim ili većim problemima.

Normalno poslovanje u godinama kada je u Hrvatskoj bilježen rast BDP-a, danas se čini kao davna prošlost. Tvrtke na malom tržištu kakvo je naše i na koje nadire sve jača konkurencija iz Europske Unije, moraju se prilagoditi novim uvjetima.

Osim pogoršanja gospodarske klime, koja dovodi do problema u poslovanju, potrebne su često i korjenite promjene u samoj strukturi posla kojim se bavite a kako bi mogli opstati na tržištu i kako se ne bi dogodilo “stavljanje ključa u bravu”.

No, kao i kod slaganja dugoročnih poslovnih planova potrebno je detektirati gdje “škripi” i što se može napraviti drugačije kako bi se spremno dočekali izazovi u bližoj ili daljoj budućnosti.

Često je upravo to najveći problem. Detektirati što nije dobro napravljeno ili što je potrebno mijenjati uslijed promijenjenih uvjeta u samom poslovanju ili na tržištu.

Restrukturiranje je ponekad potrebno i kod onih tvrtki koje dobro posluju. Naravno, uvijek se mogu ostvarivati bolji rezultati, a detektiranjem onoga što treba promijeniti, napravit će se prvi korak u tom smjeru.

8 važnih savjeta kako biste ostvarili uspjeh kroz poslovni Outsourcing

Outsourcing nije novi termin u današnjem kontekstu. Poduzeća uključuju outsource u rad s primarnim ciljem da smanje troškove i usredotoče se na svoje primarno poslovanje. Planirani outsourcing pomaže u smanjenju režijskih troškova (nema dodatnih radnika koji su skuplji od Outsourcinga), povećanju poslovne učinkovitosti i smanjenje potrošnje dragocjenog vremena na rad koji je potreban za ostvarivanje više prihoda.

Outsourcing može potaknuti mnoge aspekte vezane za vaše poslovanje i rad trećih osoba uslužno, izvan Vašeg poduzeća, može biti koristan za Vas na sljedeće načine:

1. Dobijate iskusne profesionalce
Jedno od najčešćih outsourcing strategija je da se poslovi iz Vaše tvrtke prebace na kvalificirane profesionalace koji su spremni raditi za Vas u bilo koje vrijeme dana. Iskusni stručnjaci su osposobljeni raznim vrstama znanja na tržištu, što je bitno za poslovni rast.

2. Možete se fokusirati se Core Business odnosno na primarno poslovanje
Poduzeća se sada mogu usredotočiti na svoje primarne poslove prebacivanjem dodatnog posla na poslovne subjekte koji pružaju outsource usluge i mogu biti oslobođeni od prevelikih poslovnih opterećenja, kao što su administrativno-pravni poslovi, računovodstvo i poslovna istraživanja, upravljanje rizicima, naplata potraživanja i mnogi drugi poslovi.

3. Monetarna fleksibilnost
Određene povremene zadatake ili prezahtjevne poslove može se prepustiti poslovnim subjektima (outsouringu) i stim održavati fleksibilanu financijsku ravnotežu bez novih zapošljavanja, kako je i bilo u posljednje vrijeme kad je bilo teško predvidjeti zahtjeve tržišta. Vanjska poduzeća (outsourcing) mogu pružiti kvalitetnu uslugu koja opet omogućuje vlasnicima tvrtki da dobiju i dodatno znanje o upravljanju poduzećem. Osim toga, vlasnici omogućavaju sebi i zaposlenicima obučavanje raznim vještinama te ih se uči da se usredotoče na unutarnju učinkovitost.

4. Imajte koristi od rezanja troškova!
Outsourcing je blagodat za određene nacije, posebno u nastajanju gospodarstava, poput Indije i Kine ali i Hrvatske. Postoje mnoga poslovna istraživanja tvrtki u Indiji koji nude ekskluzivan outsourcing i to rad na obradi podataka, upravljanju podacima i istraživanju tržišta. Zašto su poslovni procesi tvrtki u Indiji u prednosti? Indija posjeduje korpus jeftine kvalificirane stručne radne snage i to ponudom isplative outsource usluge. Inače u razvijenim državama svijeta outsouring je normalna i jeftinija pojava od zapošljavanja u pojedinim strukama.

5. Dobijate konkurentnu prednost
Dobijate proizvoljno vrijeme za proizvodnju, marketing, planiranje ili prodaju svojih proizvoda ili usluga a u isto vrijeme ne dobijate veće troškove koje bi ste dobili zapošljavanjem. Outsourcing je primarna usluga drugih poduzeća Vama koji se stručno bave isključivo poslom za koji ćete ih angažirati kako bi poboljšali i dio poslovanja a ne samo odradili posao.

6. Smanjenje faktora rizika
Jedan od glavnih razloga zašto tvrtke angažiraju rad vanjskih suradnika odnosno tvrtki koje su iskusne u vođenju poslovanja i organizacije poduzeća je neutralizacija ili smanjenje rizika koji mogu prouzročiti gubitke.

7. Smanjiti troškove za zapošljavanje dodatnog osoblja
Kako bi upravljali dodatnim poslovima kao što su ljudski resursi, morat ćete zaposliti ljude, dok će Vas outsourcing spasiti od dodatnih troškova obuke i infrastrukture (uredski radnik treba prostor, stol, računalo, telefon, printer koje Vi morate osigurati. Obuka?).

8. Prednosti Outsourcinga
Nemate potrebu za troškovima opreme, infrastrukture i obuke jer Vanjski suradnici to sve imaju osigurano. Nemate potrebe plaćati dodatne troškove kao što su osiguranja, prirezi, naknade za nezaposlene, prekovremeni rad, stimulaciju i tako dalje, jer smo mi dovoljno motivirani uz cijenu naše usluge koja je manja od troškova zapošljavanja.
Imate iskusan i predan kadar koji će uz odrađen posao raditi i na poboljšanjima u Vašem poslovanju a ne samo odraditi posao. Outsourceri su poduzetnici također i nihov je poziv pomoći Vam u poslovanju.